ЗДРАВНО – СОЦИАЛЕН Проект

ЗДРАВНО – СОЦИАЛЕН Проект

Представям на Ваше внимание здравно-социален проект в подкрепа на деца лишени от родителски грижи, част от тях с вродени и придобити малформации, с цел подобряване на здравният им статус чрез поставяне на функционални апарати за корекция на лицево-челюстните деформации на нуждаещите се.

Нека да започнем с кратко въведение в областта на ортодонтията. Това е наука, коята произлиза от древногръцките думи „ортос“, което означава „прав“ и „донтос“, което означава „зъб“. Тя се занимава с лицево-челюстни деформации при деца и възрастни хора и за съжаление все още не се покрива този вид лечение от Здравната каса на Р. България. Деформациите могат да възникнат още вътреутробно /по време на бремеността на майката/, по време на раждането, както и по време на развитието на бебето/детето. Редица фактори – ендогенни и екзогенни – могат да повлияят този вид деформации, а именно: прием на лекарства, родови травми, вредни навици на бебето/детето като смучене на пръст, дълго ползване на биберон, спане с отворена уста и редица други.

Тези фактори водят до неправилно развитие и неправилно съотношение между зъбите и челюстите. Има два вида ортодонтско лечение – 1. със снемаеми апарати /шини/ и 2. с фиксирана техника /брекети/. Първата група лечение, върху която ние се фокусираме в момента, обхваща период в развитието на детето, нар. ранно-смесено, късно-смесено и последен етап – постоянно съзъбие.

Снемаемите апарати се делят предимно на две групи. Първата група използва механична сила, която се активира от лекари по дентална медицина. Тази сила се поражда чрез активирането на различни механични елементи, тип разширителен винт, протрудиращи винтове и различни видове пружинки. Вторият вид апарати са така наречените функционални апарати. Те използват самата мускулна сила на детето, получавана предимно при хранене. При нужда може да се прави комбинация между фукционални и механични апарати с цел постигане на по-висока успеваемост в денталното лечение на детето.

Нашият здравно-социален проект стартира миналата година с любезното съдействие на д-р Вергил Боянов от Дентална клиника „Димана Дент“ в гр. София и първите лекувани деца са от ДДЛРГ „Асен Златаров“ в гр. Враца, като д-р Вергил Боянов сам пое безвъзмездно и за своя сметка лечението на две дечица от Дома.

Тази година имаме желанието да доразгърнем мащабите на проекта и да обхванем за лечение и децата с увреждания от Комплекс за Социални Услуги за Деца и Младежи с Увреждания в гр. Роман. Надяваме се това да стане факт благодарение на Вашата любезна подкрепа! Децата настанени в КСУДУ в гр. Роман са 30 на брой с лека до тежка степен на умствени и физически увреждания. По-голямата част от тях се нуждаят от ортодонско лечение, за да подобрят трайно здравословното си състояние, тъй като дефектите в захапката и състоянието на челюстта влияят пряко върху качеството им на живот. Ако не се вземат навременни мерки се получават говорни дефекти, обострят се и се хронифицират редица стомашни и други заболявания, които допълнително утежняват тяхното и без това влошено здравословно състояние.

С д-р Боянов имаме споразумение за преференциална цена в размер на 500 лв. на дете за цялостното лечение на децата и младежите, независимо от тежестта на всеки един случай и времето за лечение, предвид че проекта е иницииран от нашата НПО и е в полза на деца в риск. Това е неговият благотворителен жест в подкрепа на децата.

При проявен конкретен интерес към този проект, допълнително бихме могли да предоставим на Ваше внимание договор за съвместно сътрудничество с Дентална Клиника „Димана Дент“.

 

    Преведи сайта »