Антоан дьо Сент-Екзюпери

"Всичко, невидимо за очите, е видимо за душата"

Кои сме ние

НФ „Свети Никола“ е регистрирана от СГС на 13.05.1999г., като неправителствена хуманитарна организация, с цел подпомагане на деца лишени от родителски грижи, лица в неравностойно социално положение и възрастни с умствени и физически увреждания, както и подпомагане на тяхната интеграция в обществото. За тези години нашето име стана символ на НЕПАРТИЙНА гражданска организация, която освен да дарява ХЛЯБ на сираци и инвалиди, се грижи и за подобряването на тяхната културна и социална среда. 

До момента НФ „Свети Никола“ е работил и работи с над 38 центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, лишени от родителски грижи, хора с увреждания, специализирана болница за деца с церебрална парализа, старчески домове, детски логопедични градини и болници. Набрахме и разпределихме дарения във вид на храни, дрехи и лекарства, хигиенно-санитарни материали, учебници и др. от наши български фирми. 

НФ Свети Никола вписан с №20120322006 в ЦРЮЛНЦ ПРИ НА МП
ДАРЕНИЕ ОНЛАЙН

Помогнете ни, направете дарение онлайн!

Нашите проекти

    Преведи сайта »