БАРОКАМЕРА ЗА ДЦПДУТС– ГР. ХАСКОВО

БАРОКАМЕРА ЗА ДЦПДУТС– ГР. ХАСКОВО

След успешното финализиране преди броени месеци на проекта за закупуване на специализирана медицинска апаратура за нуждите на ДЦДМУ „Зорница“ в гр. Враца, както и за ДМСГД „Св. Стилиян“ – гр. Благоевград през 2020г.  и ДМСГД – гр. Дебелец през 2019г., сега се обръщам отново към Вас, за да Ви представя следващият ни проект за набиране на средства с цел закупуване на Барокамера за прилагане на мека хипербарна кислородна терапия, която ще бъде безвъзмездно и безусловно дарена, за да се задоволят спешно нуждите от лечение на децата и младежите с увреждания от Хасковския регион, които се обслужват в най-големият специализиран център за деца и младежи с увреждания на територията на гр. Хасково, а именно Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства с директор г-жа Невена Желязкова.

Децата със специални потребности, които се нуждаят от кислородна терапия са с различни съпътстващи заболявания – детска церебрална парализа, забавяне в развитието, болести на опорно-двигателния апарат, заболявания на сърдечно-съдовата система, Синдром на Даун и много др.. Хипербарната оксигенация /ХБО/ има доказан в световен мащаб, както лечебен, така и имуноукрепващ ефект, използван успешно за подобряване жизненото състояние и спомагане на по-дългата преживяемост на децата с вродени и придобити малформации.

Апаратурата е необходима на ДЦПДУТС в гр. Хасково, тъй като Центъра поема грижата за деца и младежи от целият регион, с тежки вродени и придобити малформации, изискващи постоянни медицински грижи и наблюдение. А на територията на гр. Хасково и областта няма нито един медицински център разполагащ с подобен вид апаратура и предлагащ този вид терапия, така жизненоважна за децата.

Стойността на Барокамерата е 37 840 лв.

Благодарение на Вашето дарение, децата биха могли да подобрят значително здравословното си състояние и да повишат качеството си на живот. МОЛЯ ВИ, ПОМОГНЕТЕ, като дарите средства според Вашите възможности и желание, за да има повече здрави и усмихнати деца в България!

При проявен конкретен интерес и готовност да подпомогнете каузата, незабавно ще предоставим на Ваше внимание молбата на г-жа Желязкова – Директор на ДЦПДУТС – гр. Хасково, както и офертата на фирмата вносител на апаратурата, която се ангажира освен да подсигури доставка и монтаж на Барокамерата, да извърши и безплатен сертифициран курс на обучение на мед. персонал в соц. институция, който ще борави с апаратурата.

    Преведи сайта »