ПРОЕКТ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

ЗДРАВНО – СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ

Представяме на Вашето внимание, здравно-социален проект в подкрепа на деца лишени от родителски грижи, с цел подобряване на здравния им статус чрез провеждане на диагностични очни прегледи за откриване и профилактика на намалено зрение, амблиопия, наследствени, вродени или придобити заболявания на зрителния анализатор, вродени или придобити нарушения на рефракцията, както и дегенеративни очни заболявания.

          В резултат на проведените прегледи ще бъдат предписани и изработени корекционни, диоптрични или защитни очила подходящи за работа с видеодисплей с цел подобряване качеството на зрението в условията на дистанционно обучение. При по – малките деца прегледите ще преминат под формата на занимателни упражнения. При пациентите ще се назначат допълнителни контролни прегледи за проследяване на състоянието след предприетите лечебни и профилактични мероприятия.

          Прегледите ще бъдат извършени в рамките на уговорения срок от д-р. Т. Зайкова – офталмолог с дългогодишен опит. Ще бъде извършен първичен и вторичен /контролен/ преглед за предписване на очила и проследяване на състоянието на децата, с цел назначаване на лечение и профилактични мерки, с оглед превенция и ограничаване на прогресията на очните заболявания.

Медицински център „Очна оптика и корекция“ АД поема офталмологичните прегледи /първичен, вторичен и периодичен мониторинг на състоянието/ на стойност 100 лв. на пациент и разходите за изработване на очила на преференциална цена от 300 лв. с включено ДДС на пациент.

          При проявен конкретен интерес към този проект, допълнително бихме могли да предоставим на Ваше внимание договор за съвместно сътрудничество с МЦ „Очна Оптика и Корекция“ АД и други прилежащи документи.

    Преведи сайта »