КАУЗА „ДА ДАДЕМ НА ВСЯКО ДЕТЕ С УВЕЖДАНЕ ДА ПОРАСНЕ“

Кауза „ДА ДАДЕМ НА ВСЯКО ДЕТЕ С УВЕЖДАНЕ ДА ПОРАСНЕ“

/ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НОВА АПАРАТУРА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ/

Нашата дейност е фокусирана върху подобряване качеството на живот на децата и младежите с увреждания и в тази връзка представям на Вашето внимание проект за набиране на средства с цел закупуване на нова медицинска апаратура за Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в гр. Дебелец . ЦКОДУХЗ – гр. Дебелец е държавна институция, на делегиран общински бюджет и предвид ниското държавно финансиране има необходимост от ново оборудване, с което да предоставя пълноценна и квалифицирана грижа на своите малки потребители, за тази цел разчитат изцяло на нас и на Вас! С общи усилия, силна гражданска позиция и подкрепата на бизнеса и частни физически лица, тези деца ще имат възможност да бъдат терапевтирани с най-новите методи на лечение, които дава апаратурата, за която д-р Анелия Георгиева – ръководител на тази институция, апелира към нас да им бъде осигурена. Дарявайки средства за тази кауза Вие ще подсигурите на нуждаещите се дечица с увреждания значително подобряване на здравословното състояние и менталното им развитие, като това ще повиши качеството им на живот и ще им даде възможност за в бъдеще да израснат като пълноценни членове на обществото. Това е начинът да се радваме на повече здрави и усмихнати деца в България!

В Центъра ежедневно се полагат грижи за над 80 деца и младежи с увреждания. В него се осъществява физикална терапия и рехабилитация в съответствие със съвременната концепция за комплексна, ранна рехабилитация на заболяванията на централната и периферна нервна система, съобразена с Националния консенсус за диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с церебрална парализа.

С тази цел – за повишаване качеството на прилаганите терапии на територията на ЦКОДУХЗ – гр. Дебелец, е необходим  Интерактивен магичен под onEvo  с включени 100 приложения на цена от 10 950 лв. Уредът представлява уникален образователен инструмент, който служи за прилагане на иновативна терапия на деца с увреждания. Съчетава в себе си забавление, образование и рехабилитация във всички дидактически, терапевтични и социални области, също така развива техните двигателни умения чрез различни физически упражнения, влияе положително върху взаимодействията между децата с цел предотвратяване на отчуждението, има положителен ефект върху концентрацията на децата и оформя навиците им за повторение.

С осигуряването на този апарат за иновативно лечение и рехабилитация ще подобрим и насърчим децата и младежите с увреждания за по-голяма самостоятелност в дейностите от ежедневието, което е наша основна цел в тази кампания.

При проявен конкретен интерес и готовност да се включите в подкрепа на тази кауза, оставам изцяло на Ваше разположение за предоставяне на допълнителна детайлна информация – молба за подкрепа от страна на ЦКОДУХЗ-гр. Дебелец, оферта и спецификация на апарата от фирмата вносител и др.

    Преведи сайта »