КАУЗА „ДА ДАДЕМ НА ВСЯКО ДЕТЕ С УВЕЖДАНЕ ДА ПОРАСНЕ“

Кауза „ДА ДАДЕМ НА ВСЯКО ДЕТЕ С УВРЕЖДАНЕ ДА ПОРАСНЕ“

/ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНО ОБОРУДВАНЕ В ПОЛЗА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ/

Нашата дейност е фокусирана върху подобряване качеството на живот на децата и младежите с увреждания и в тази връзка представям на Вашето внимание проект за набиране на средства с цел закупуване на ново терапевтично оборудване на т.нар. Стая „В уюта на тишината“ на стойност 11 880 лв. за Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в гр. Благоевград . Целта на тази специализирана стая за релакс на деца със специфични разстройства в психологичното развитие, за потушаване психо-моторната възбуда, създаваща опасност за децата. Функцията на този вид стая е възстановяването на емоционално-психичния хомеостазис на детето преди да напусне Центъра. Тази новоизградена стая ще се ползва от децата в аутистичния спектър и с множествени нарушения, насочена към развитие на екзекутивните функции, сензомоторната интеграция и социално-комуникативните умения.

ЦКОДУХЗ – гр. Благоевград е държавна институция, на делегиран общински бюджет и предвид ниското държавно финансиране има необходимост от ново оборудване, с което да предоставя пълноценна и квалифицирана грижа на своите малки потребители, за тази цел разчитат изцяло на нас и на Вас! С общи усилия, силна гражданска позиция и подкрепата на бизнеса и частни физически лица, тези деца ще имат възможност да бъдат лекувани с най-новите терапевтични методи, за което д-р Татяна Спасова – ръководител на тази институция с дългогодишен педиатричен стаж, апелира към нас да им бъде осигурена. Дарявайки средства за тази кауза Вие ще подсигурите на нуждаещите се дечица с увреждания значително подобряване на здравословното състояние и менталното им развитие, като това ще повиши качеството им на живот и ще им даде възможност за в бъдеще да израснат като пълноценни членове на обществото. Това е начинът ние като общество да се радваме на повече здрави и усмихнати деца в България!

В Центърът ежедневно се полагат грижи за над 100 деца и младежи с увреждания. В него се осъществява физикална терапия и рехабилитация в съответствие със съвременната концепция за комплексна, ранна рехабилитация на заболяванията на централната и периферна нервна система, съобразена с Националния консенсус за диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с церебрална парализа и други вродени и придобити нервни болести.

С тази цел – за повишаване качеството на прилаганите услуги на територията на ЦКОДУХЗ – гр. Благоевград, е необходимо да бъде изградена стая с мека облицовка, оборудвана и с вътреутробна люлка нар. Swing Thing, вибрираща змия и пуф тип Барбарон.

При проявен конкретен интерес и готовност да се включите в подкрепа на тази кауза, оставам изцяло на Ваше разположение за предоставяне на допълнителна детайлна информация – молба за подкрепа от страна на ЦКОДУХЗ-гр. Благоевград, оферта и спецификация на терапевтичното оборудване от фирмата за развиващи играчки и др.

    Преведи сайта »