КАУЗА „ДА ДАДЕМ НА ВСЯКО ДЕТЕ С УВЕЖДАНЕ ДА ПОРАСНЕ“

Кауза „ДА ДАДЕМ НА ВСЯКО ДЕТЕ С УВЕЖДАНЕ ДА ПОРАСНЕ“

/ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НОВА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ/

Нашата дейност е фокусирана върху подобряване качеството на живот на децата и младежите с увреждания и в тази връзка представям на Вашето внимание проект за набиране на средства с цел закупуване на нова медицинска апаратура за Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в гр. Благоевград и Дневен център за деца с увреждания в гр. Хасково. И двете институции са държавни, на делегиран общински бюджет и предвид ниското държавно финансиране имат необходимост от ново оборудване, с което да предоставят пълноценна и квалифицирана грижа на своите малки потребители, за тази цел разчитат изцяло на нас и на Вас! С общи усилия, силна гражданска позиция и подкрепата на бизнеса и частни физически лица, тези деца ще имат възможност да бъдат терапевтирани с най-новите методи на лечение, които дава апаратурата, за която медицинските лица – ръководители на тези институции, апелираха към нас да им бъде осигурена. Дарявайки средства за тази кауза Вие ще подсигурите на нуждаещите се дечица с увреждания значително подобряване на здравословното състояние, като това ще повиши качеството им на живот и ще им даде възможност за в бъдеще да израснат като пълноценни членове на обществото. Това е начинът да се радваме на повече здрави и усмихнати деца в България!

В двата Центъра ежедневно се полагат грижи за над 110 деца и младежи с увреждания. В тях се осъществява физикална терапия и рехабилитация в съответствие със съвременната концепция за комплексна, ранна рехабилитация на заболяванията на централната и периферна нервна система, съобразена с Националния консенсус за диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с церебрална парализа.

С цел повишаване ефективността на прилаганите рехабилитационни процедури и постигане по-голяма удовлетвореност у потребителите ползващи комплексни социални услуги на територията на ЦКОДУЗХ – гр. Благоевград, е необходим Тренажор за пасивна и активна рехабилитация на долен и горен крайник – Thera Trainer TIGO – на цена от 8500 лв. Този комбиниран рехабилитационен уред позволява да се работи както за горен, така и за долен крайник, с възможност не само за пасивни, но и за активни движения.

Със същата цел – за повишаване качеството на прилаганите терапии на територията на ДЦДУ – гр. Хасково, е необходим  Интерактивен магичен под onEvo  с включени 100 приложения на цена от 10 262 лв. Уредът служи за прилагане на иновативна терапия на деца с увреждания, като развива техните двигателни умения чрез различни физически упражнения, влияе положително върху взаимодействията между децата с цел предотвратяване на отчуждението, има положителен ефект върху концентрацията на децата  и оформя навиците им за повторение.

С осигуряването на тези апарати за иновативно лечение и рехабилитация ще подобрим и насърчим децата и младежите с увреждания за по-голяма самостоятелност в дейностите от ежедневието, което е наша основна цел в тази кампания.

При проявен конкретен интерес и готовност да се включите в подкрепа на тази кауза, оставам изцяло на Ваше разположение за предоставяне на допълнителна детайлна информация – молби за подкрепа от страна на ДЦДУ-гр. Хасково и ЦКОДУХЗ-гр. Благоевград, оферти и спецификации на апаратите от фирмите вносител и др.

    Преведи сайта »