БИОФИЙДБЕК АПАРАТУРА ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА – ГР. ХАСКОВО

БИОФИЙДБЕК АПАРАТУРА ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА – ГР. ХАСКОВО

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, предоставя комплекс от социални услуги, включващи информиране и консултиране,
застъпничество и посредничество, терапия и рехабилитация, обучение за придобиване на умения, подкрепа за придобиване на трудови навици и дневна грижа.
 
Към настоящия момент Дневния център се посещава от 31 деца с различни по вид и степен физически и ментални увреждания. Екипът се стреми да осигурява адекватна професионална намеса, за да се подпомогне социализирането и житейското развитие на тези деца. В тази връзка модерното оборудване на Центъра е от ключово значение за напредъка на децата. За целта имаме желанието да ги подпомогнем чрез закупуване на биофийдбек апаратура, включваща: комплект меки модули за игра МАХ 6 Б, светеща стъклена дъска за рисуване в тъмното, както и детски батут NOVIKIDS 55 Safety Trampoline за външна употреба с височина 160 см.
 
Чрез тези средства ще задоволим образователните потребности на нуждаещите се деца, потребители на социалната услуга, като по този начин ще завишим функционирането на когнитивните им процеси.
 
Общата стойност на оборудването е 3632 лв.
 
Благодарение на Вашето дарение, децата биха могли да подобрят значително здравословното си състояние и да повишат качеството си на живот. МОЛЯ ВИ, ПОМОГНЕТЕ, като дарите средства според Вашите възможности и желание, за да има повече здрави и усмихнати деца в България!
 
При проявен конкретен интерес и готовност да подпомогнете каузата, незабавно ще предоставим на Ваше внимание молбата на г-жа Желязкова – Управител на ДЦПДУТС – гр. Хасково, както и офертата на фирмата доставчик на апаратурата. Надявам се да бъдете съпричастни към нашата инициатива и ще можем да разчитаме на Вашата подкрепа!
    Преведи сайта »