БАРОКАМЕРА ЗА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ – ГР. ЕТРОПОЛЕ

БАРОКАМЕРА ЗА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ – ГР. ЕТРОПОЛЕ

БАРОКАМЕРА ЗА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ – ГР. ЕТРОПОЛЕ

След успешното финализиране преди броени месеци на проекта за закупуване на специализирана медицинска апаратура за нуждите на децата с увреждания в ДЦПДУТС в гр. Хасково, тези  от  ДЦДМУ „Зорница“ – гр. Враца през 2022г., както и за ДМСГД „Св. Стилиян“ – гр. Благоевград през 2020г.  и ДМСГД – гр. Дебелец през 2019г., сега се обръщам отново към Вас, за да Ви представя следващият ни устойчив проект за набиране на средства с цел закупуване на Барокамера за прилагане на мека хипербарна кислородна терапия, която ще бъде безвъзмездно и безусловно дарена, за да се задоволят спешно нуждите от лечение на децата и младежите с увреждания от София-област, които се обслужват в най-големият специализиран център за деца и младежи с увреждания на територията на гр. Етрополе, а именно Център за социална рехабилитация и интеграция с директор г-жа В. Герчева.

Децата със специални потребности, които се нуждаят от кислородна терапия са с различни съпътстващи заболявания – детска церебрална парализа, забавяне в развитието, болести на опорно-двигателния апарат, заболявания на сърдечно-съдовата система, Синдром на Даун и много др.. Хипербарната оксигенация /ХБО/ има доказан в световен мащаб, както лечебен, така и имуноукрепващ ефект, използван успешно за подобряване жизненото състояние и спомагане на по-дългата преживяемост на децата с вродени и придобити малформации.

Апаратурата е необходима на ЦСРИ в гр. Етрополе, тъй като Центъра поема грижата за деца и младежи от целият регион, включващ освен община Етрополе, така и съседните общини – Правец и Ботевград. Общият брой на децата с тежки вродени и придобити малформации от трите общини, изискващи постоянни медицински грижи и наблюдение е 230. А на територията на гр. Етрополе и областта няма нито един медицински център разполагащ с подобен вид апаратура и предлагащ този вид терапия, така жизненоважна за здравето на децата.

Стойността на Барокамерата е 27 000 лв.

Благодарение на Вашето дарение, децата биха могли да подобрят значително здравословното си състояние и да повишат качеството си на живот. МОЛЯ ВИ, ПОМОГНЕТЕ, като дарите средства според Вашите възможности и желание, за да има повече здрави и усмихнати деца в България!

При проявен конкретен интерес и готовност да подпомогнете каузата, незабавно ще предоставим на Ваше внимание молбата на г-жа Герчева – Директор на ЦСРИ – гр. Етрополе, както и офертата на фирмата вносител на апаратурата, която се ангажира освен да подсигури доставка и монтаж на Барокамерата, да извърши и безплатен сертифициран курс на обучение на мед. персонал в соц. институция, който ще борави с апаратурата.


    Преведи сайта »