Как да ни помогнете

Дарете радост и надежда на сираци и безпризорни деца, на болни и самотни, на хора с увреждания! НФ „Свети Никола“ предоставя дарените хуманитарни помощи на детски социални заведения, домове за стари хора, центрове за хора с увреждания и болници.

Благодарим за Вашата добросърдечност и желание заедно да помогнем на хората в затруднено социално положение! НФ „Свети Никола“ постига големи успехи в благотворителността благодарение на помощта и усилията на много хора. Тези успехи се дължат на всеки един дарител, независимо от размера на дарението. Много хора имат желание да помогнат, но не го правят, защото смятат, че тяхната помощ е незначителна и няма да промени нищо. Ние Ви уверяваме, че и най-малката помощ е от голямо значение – вижте какво бихте могли да направите.
Заедно можем много!

Можете да закупите или да ни възложите да закупим от Ваше име хранителни
и хигиенни продукти, санитарни материали, ученически пособия, дрехи и
обувки за нуждаещите се.

НФ „Свети Никола“ събира нови дрехи за всички възрасти, ново домакинско оборудване, материали за рисуване, нови одеяла и спално бельо, стоки за бита и др. за подпомагане на нуждаещи се.

Обадете ни се и ние ще приемем Вашето предметно дарение!

Ако сте производител, част от Вашата продукция благодарение на труда и доброто Ви сърце, чрез НФ „Свети Никола“ ще достигне до децата от домовете. Всички постъпления се използват изцяло и единствено за директно подпомагане на нуждаещи се.

Волята  на дарителя е неприкосновена! В договора за дарение, ние посочваме Вашата воля за начина на разпределение на дарението.

Вие можете да станете постоянен дарител, като правите месечни или
годишни дарения в размер по Ваша преценка. Вашето постоянно финансово
дарение ще ни помогне да планираме по-добре нашата дейност и ще ни даде
възможност за обезпечаване реализацията на бъдещи проекти. Дарението се осъществява по банков път. За да получите официалното ни
признание , както и документ, удостоверяващ направеното дарение, моля
изпратете Ваши контакти на адрес: nfsvnikola@abv.bg

НФ „Свети Никола“ няма да приеме дарение под формата на: всякакви материали с религиозно, политическо или пропагандно съдържание; други стоки, които предполагат дейност, противоречаща на основните принципи на хуманитарност. Възможно е НФ „Свети Никола“ да откаже дарение ако разходите, свързани с дарението надхвърлят ползата от предоставянето му на нуждаещите се. Също така е възможно НФ Свети Никола да откаже дарение, ако разходите, свързани с него, надхвърлят ползата от предоставянето му на нуждаещите се.

    Преведи сайта »