Настоящи И Предстоящи Проекти


  През 2019 година,Нф “Свети Никола” ще  работи с 38 дома за сираци, инвалиди, специализирана болница за деца с церебрална парализа,домове за възрастни мъже и жени с увреждания, детски логопедични градини, дом за незрящи деца и болници. Ще работим и с деца от 0 – 6 годишна възраст с тежка инвалидизация – дцп,като ги приобщим с дечицата от детски градини. Тази година, както и всяка друга, ще направим абитуриентски бал за над 90 сирака. Ще организираме зимен и морски рехабилитационен лагер за 360 деца с интелектуални и физически увреждания. С цел социална интеграция, извеждаме деца от различни домове на кино, цирк, манастири, театър или други културни прояви. Всеки месец ще празнуваме рождени дни на децата от домовете. Най-големите ни кампании са за Великден, Коледни и новогодишни празници, Никулден, 1 юни, 15 септември, Баба Марта, 8 март.
  В момента работим по проект "Увереност в себе си" с основна цел интеграция и адаптация на сираци 15 – 18 г. в реални условия, придобиване на социални умения (курсове по компютърна грамотност, работа с интернет, изготвяне на автобиография, работа с магистър - трудова и организационна психология).

Реализирани Проекти