Контакти и ДАРЕНИЯЗа контакти:
НФ "Свети Никола"
Петя Цветанова - директор
тел:920 40 63
факс: 920 37 43
e-mail: nfsvnikola@abv.bg

BG43PRCB92301039691210
ПРОКРЕДИТБАНК БЪЛГАРИЯ АД

НФ Свети Никола
вписан с №20120322006 в ЦРЮЛНЦ ПРИ НА МП